Love Tumblr Themes
Sep 04. 7 Notes.
sexyqueen:

PHOTOGRAPHER: ANDREY YAKOVLEV
MODEL: YULIYA KONDRASHEVA

sexyqueen:

  • PHOTOGRAPHER: ANDREY YAKOVLEV
  • MODEL: YULIYA KONDRASHEVA

(via nakedsapphire)

next »